The best way to predict your future is to create it. – Abraham Lincoln

Wat is Succeed Beyond Success?

Succeed beyond Success is een programma ontwikkeld om je dromen en plannen om een eigen succesvolle zaak uit te bouwen.

6 stappenplan

Het 6 stappenplan “Succeed beyond Success” kan je alvast helpen om op weg te gaan. Vergeet niet dat een eigen zaak opbouwen veel tijd en hard werk vraagt en dat een coach je wel kan ondersteunen, je tips en tricks aan de hand kan doen maar dat de uitvoering van jezelf moet komen.

Het 6 stappenplan ga ik uitleggen aan de hand van volgende case studie.

Probleem/vraag: Een personal coach wil meer consistentie in haar klanten. Momenteel coacht ze een grote verscheidenheid aan personen en topics, personen die eerder toevallig bij haar terecht komen. Daardoor ondervindt ze een grote schommeling in het aantal klanten wat als gevolg heeft dat haar inkomen heel variabel is. Ook heeft ze moeite om haar prijs te verhogen.

1. Mindset:

Alles begint met de juiste mindset. Volgens Simon Sinek is het
belangrijk om te starten met “Waarom wil ik een eigen praktijk”, eerder dan te starten met “Hoe start ik mijn praktijk?”
Heel veel coaches starten hun coachpraktijk met het idee “om mensen te helpen” of om hun “levenservaringen en levenslessen” te delen met anderen. Op zich is dat fantastisch maar je kan als vrijwilliger ook mensen helpen. Als je echt een eigen praktijk wilt opzetten en coachen niet als een hobby beschouwd, moet je anders gaan denken. Veel (beginnende) coaches blijven dan ook steken in het “coach-zijn” en vergeten dat ondernemen meer is dan enkel je passie uitvoeren, winst is ook belangrijk. Door winst te maken kan je jezelf beter ontwikkelen en daardoor ook je klanten beter helpen.
Volgens Anthony Robbins, de Amerikaanse performance coach hangt succes in business voor 80% af van je mindset en slechts 20% van je technische skills. Technische skills en business skills kan je leren of je kan beroep doen op een business coach. Niemand kan je echter meer zelfvertrouwen, veerkracht of doorzettingsvermogen geven. Dat moet uit jezelf komen, hoewel een business coach je hierbij ook kan ondersteunen.

Casestudie

Uit het antwoord op de vraag “Waarom?” blijkt dat de coach zich niet als ondernemer ziet, maar als iemand die eerder toevallig in het coach vak gerold is omdat “vrienden die kampten met problemen naar haar toe kwamen”. Hoewel ze nu een praktijk heeft, blijkt ze nog steeds vast te zitten in de mentaliteit om vrienden te helpen, waardoor ze niet echt de echte waarde van haar diensten durft te vragen voor haar diensten. Ook al omdat veel van haar klanten vrienden van vrienden zijn.

2. Helderheid:

Een tweede belangrijk element om succesvol te zijn als coach is helderheid. Helderheid over wat je wil aanbieden, helderheid omtrent je klanten waarmee je wenst te werken. Ook helderheid over wat je wenst te bereiken met je praktijk is belangrijk.
Als voor jezelf geen duidelijkheid hebt over hetgeen je doet of over je doelgroep dan is het voor je mogelijke klanten zeker niet duidelijk, waardoor mogelijke klanten je niet zullen contacteren. Zorg dat het voor jezelf duidelijk is aan welke behoefte of vraag je kan voldoen, wat je vaardigheden zijn en welke oplossing je kan bieden.

Casestudie

Omdat onze coach vertrekt vanuit het principe “mensen helpen” durft ze geen keuzes te maken over een doelgroep, want dan vindt ze dat ze andere mensen te kort doet. Door een inventaris te maken van haar top klanten gaan we na met welke klanten ze het liefst werkt, klanten die haar energie geven. Gecombineerd met haar vaardigheden heeft ze nu een duidelijke doelgroep gedefinieerd en een programma ontwikkeld dat zich specifiek richt op de noden en behoeftes van haar doelgroep. Nu heeft de coach een duidelijk beeld van haar klanten en weet ze welke oplossing ze kan bieden. Daardoor ervaart de coach meer zelfvertrouwen en ook meer rust.

3. Kennis en vaardigheden:

Een andere belangrijke pijler zijn je kennis, vaardigheden en competenties. Dit werkt op twee niveaus. Enerzijds heb je je kennis en vaardigheden nodig om je bedrijf succesvol te leiden. Naast je skills als coach heb je ook de skills nodig van een marketeer, ondernemer en manager. Als marketeer moet je weten wie je doelgroep is, welke
oplossing je hen kan bieden, je moet jezelf kunnen verkopen. Als ondernemer moet je in staat zijn om een lange termijn visie te ontwikkelen voor je praktijk. Waar wil ik over 1 jaar, over 3 of 5 jaar staan? Daarnaast moet je in je rol als manager ervoor zorgen dat de dagdagelijkse taken, naast het coachen ook uitgevoerd worden.
Het is dan ook belangrijk om na te gaan op welke rol je goed scoort en waar de werkpunten zich bevinden. Is administratie niet je sterkte kant, dan kan je misschien iemand inhuren om je administratie voor u te doen?

Anderzijds is het belangrijk om voldoende kennis en vaardigheden te bezitten als coach om je expertstatus te kunnen positioneren. Als coach stel je vragen om je klant nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden te laten ontdekken, maar eigenlijk vraagt de klant een oplossing voor zijn behoefte of probleem. De klant zal dan ook eerder geneigd zijn om een expert op te zoeken die kennis en ervaring heeft met hetgene waar de klant mee worstelt.

Case studie

Als coach was de klant zich niet bewust van de andere rollen die nodig zijn om een eigen bedrijf op te zetten. Vooral de administratie was een struikelblok, daarom heeft ze besloten om een virtuele assistente aan te nemen om haar van de administratie te verlossen. Ook besloot ze om het coachtraject te verlengen om verdere ondersteuning te krijgen om de lange termijn visie van haar bedrijf beter in kaart te brengen en de focus te helpen bewaken.

4. Strategie

Heel veel beginnende coaches, maar ook meer ervaren coaches hebben niet echt een plan. Meestal start men wel met een idee van het type klanten maar trappen vaak in de valkuil om iedereen te gaan coachen die op hun pad komt. Want er moet nu eenmaal brood op de plank komen en het idee om iedereen te gaan coachen lijkt een oplossing. Toch is het paradoxaal dat kiezen voor een bepaald type klanten je eenvoudiger dat type klanten zal kunnen aantrekken. Door je te focussen op een bepaald doelpubliek zal men je sneller aanzien als expert en zullen mogelijke klanten die een specifiek probleem zich sneller melden bij u, terwijl klanten die niet aansluiten bij je niche je minder snel contacteren. Op die manier kan je ook gaan werken met klanten waar je echt mee aan de slag wil gaan.

Case studie:

Door het duidelijk bepalen van de doelstelling van de praktijk en de duidelijke niche hebben we samen een strategie bepaald om die doelstellingen te behalen. Aangezien de coach alleen werkt moet deze strategie authentiek zijn. Door de doelstellingen meetbaar te maken heeft de coach ook een zicht op de vorderingen die ze maakt en kan ze bijsturen waar nodig. Ook besloot ze om het coachtraject te verlengen om verdere ondersteuning te krijgen om de focus om op de strategie te behouden.

5. Stappenplan:

Na het bepalen van de strategie, waarbij een globaal overzicht gemaakt wordt is het tijd om de verschillende stappen duidelijk te definiëren in een stappenplan en checklists. Dit stappenplan omvat de frequentie van communiceren, de inplanning van workshops, de verschillende deadlines,… Door te werken met checklist zorgen we ervoor dat er geen stappen vergeten of overgeslagen worden.

Case studie:

In overleg hebben we een concreet stappenplan opgemaakt en deadlines bepaalt voor de verschillende elementen van haar business, het ontwikkelen van een product, het opstellen van het marketingplan, … Door het stappenplan te maken komt er ook een systeem in haar praktijk, waardoor er ook minder tijd verloren wordt met zaken dubbel te doen.

6. Actie:

Het belangrijkste is natuurlijk de actie. Zonder actie geen resultaten. Een grote valkuil van starters is het feit dat men zich bezig houdt met alles rond hun praktijk, zoals een uitgebreid business plan, business kaartjes, een flashy website maar het belangrijkste als coach is het coachen zelf. Misschien heb je je niche nog niet perfect gedefinieerd maar door effectief te coachen zal je veel sneller ondervinden wat er werkt en niet werkt. Je kan een perfecte niche gedefinieerd hebben op papier maar het zal pas de praktijk zijn die aangeeft of je aanpak werkt of niet. Je kan jezelf geen coach noemen als je bezig bent met het ontwikkelen van een website of het ontwerpen van business kaartjes.

Case studie:

Onze coach was altijd druk bezig, maar niet altijd efficiënt. Het belangrijkste van een bedrijf is ervoor zorgen dat je je diensten of product verkoopt. De coach stak veel tijd in het ontwikkelen van perfecte trainingen en de flyers voor deze trainingen maar eigenlijk wist ze niet op voorhand of deze trainingen zouden aanslaan bij haar klanten.

Case studie Resultaat:

Over een tijdsperiode van 3 maanden bepaalden we samen welke klanten haar het meeste voldoening geven om mee te werken wat met zich meebracht dat de coach veel relaxter is tijdens haar coachgesprekken. Daarnaast ervaart ze veel meer plezier in het coachen en ook oudere klanten merken een positieve verandering op. Door zich op een bepaalde doelgroep te concentreren kan ze gerichter communiceren met mogelijke klanten en kan ze beter inspelen op de noden en wensen van haar doelgroep. Daardoor bieden nieuwe klanten zich gemakkelijker aan en doordat het geen vrienden van vrienden zijn durft de coach ook hogere tarieven te hanteren. In een vervolgtraject bekijken we momenteel hoe ze haar expertstatus kan vergroten en extra omzet kan genereren door meerdere producten te gaan aanbieden naast haar coaching diensten.

wouter Gheysen

Wouter Gheysen is de oprichter van Out of Our Minds, een coaching studio die het “Succeed Beyond   Success” programma aanbiedt. “Succeed beyond Success” richt zich op startende ondernemers en ondernemers die willen groeien en succesvol willen zijn in hun business.

Ik ben afgestudeerd als ingenieur en behaalde ook een master in Handelswetenschappen en Human Resource Management. Daarnaast volgde ik nog een bijkomend post-graduaat in Innovatie en Ondernemerschap. Bij Coaching Square volgde ik ook verscheidene opleidingen tot coach,zowel in individuele coaching als in teamcoaching. Ik ben een professione ICT-trained business coach. Coaching en persoonlijke ontwikkeling is mijn grootste passie.

Wanneer ik niet aan het werk ben hou ik ervan om plaatjes te draaien op fuiven en festivals. Daarnaast ontmoet ik graag nieuwe mensen om nieuwe ideeën op te doen,mijn kennis te verbreden door boeken te lezen uit verschillende domeinen. Verder ben ik ontzettend geïnteresseerd in design, trend watching, muziek, innovatie,…

Contacteer me gerust voor meer informatie via wouter@succeedbeyondsuccess.com

 

You are the designer of your own life.